TÜRKİYƏ MEBEL DÜNYASI QAPINIZDA
Menü
AZ − AZN
&
Səbət
İçerik Menü

Satış Razılaşması

Bütün istifadəçilər üzvlük əməliyyatlarını həyata keçirən kimi satış müqaviləsini oxuyub təsdiq etdiklərini qəbul etmiş hesab edilirlər. Satış müqaviləsi – DECOROOM.AZ MMC ilə Müştəri arasında virtual mühitdə satış müqaviləsidir.

1 İş bu müqavilənin mövzusu satıcının satdığı məhsulun satışı və alıcıya çatdırılması ilə əlaqədar istehlakçıların müdafiəsi haqqında 4077 nömrəli Qanun, aşağıdakı tələblər və satış qiyməti; O, tərəflər arasında məsafə müqavilələrinin yerinə yetirilməsinin prinsip və prosedurlarına uyğun olaraq hüquq və vəzifələri əhatə edir. Məqalə -

2 SATICI MƏLUMAT.................... Maddə -

3 ALICI MƏLUMAT Bütün üzvlər: DECOROOM.AZ MMC Şirkətinin onlayn ticarət mağazasına üzv olan bütün alıcılar decoroom.az saytından alış-veriş edirlər. (bundan sonra alıcı və ya müştəri kimi nəzərdə tutulur). Maddə -

4. MÜQAVILƏ VƏ MƏHSUL HAQQıNDA MƏLUMAT: Mallar/Məhsullar və ya Xidmətlər; Növ, Miqdar, Marka / Model, Rəng, Miqdar, Satış Qiyməti və Ödəmə tərzi saytda qeyd olunduğu kimidir və bu vədlər alıcıya xəbər vermədən müxtəlif ola bilər.

5 ÜMUMI TƏMINAT 5.1 - Alıcı bəyan edir ki, 4-cü maddədə və çatdırılmada göstərilən müqaviləyə əsasən məhsulun əsas xüsusiyyətləri, satış qiyməti və ödəniş metodu haqqında bütün ilkin məlumatları oxumuş, məlumat vermiş və elektron mühitdə lazımi təsdiq etmişdir.  

5.2 - Müqaviləyə tabe olan məhsul alıcıya, şəxsə və ya təşkilata hər bir məhsul üçün alıcının yaşayış yerinin uzaqlığından asılı olaraq ilkin məlumatda göstərilən ünvanda çatdırılmalıdır, qanuni 30 günlük müddəti keçməməsi təmin edilmişdir.

5.3 - Əgər müqavilə üzrə nəzərdə tutulan məhsul alıcıdan başqa şəxsə və ya təşkilata çatdırılmalıdırsa, satıcı şəxs və ya təşkilatın çatdırılmadan imtina etməsi üçün məsuliyyət daşıya bilməz.

5.4 “ SATICI ”  müqavilə üzrə nəzərdə tutulan məhsulun sifarişdə göstərilən tələblərə uyğun və zəmanət sənədləri əğər varsa istifadəçi kitabçaları ilə birlikdə çatdırılmasına cavabdehdir.

5.5 - Müqavilə əsasında məhsulun çatdırılması üçün bu müqavilə elektron qaydada təsdiq olunmalı və satış qiyməti alıcının üstünlük verdiyi ödəniş metodu ilə ödənilməlidir. Əgər hər hansı səbəbdən məhsulun qiyməti bank sənədlərində ödənilmirsə və ya ləğv edilirsə, SATICI məhsulun çatdırılması öhdəliyindən azad edilmiş hesab edilir.

5.6 - Müvafiq bankın və ya maliyyə qurumunun icazəsiz şəxslər tərəfindən məhsulun alıcının təqsiri üzündən əmələ gələn və ya alıcının təqsiri nəticəsində əmələ gətirməmiş tərzdə icazəsiz şəxslər tərəfindən çatdırılmadan sonra alıcının kredit kartından haqsız və ya qanunsuz istifadə edilməsi nəticəsində məhsulun qiymətini ödəməməsi halında, ALICI məhsulun özü və ya satış müqaviləsində nəzərdə tutulmuş şəxs və ya qurum tərəfindən ödənilmədikdə ALıCı məhsulun özü və ya satış müqaviləsində nəzərdə tutulmuş şəxs və ya müəssisə tərəfindən ödənilmədikdə 3  İş günü ərzində SATICI onu da göndərməli olur. Belə halda çatdırılma xərcləri alıcıya məxsusdur. 

5.7 - ALICI və/və ya ALICININ çatdırmaq istədiyi şəxsə və/və ya müəssisələrə çatdırıldığı məhsulların qüsurlu və ya qüsurlu olması halında, müvafiq məhsul və ya məhsullar ALICI tərəfindən alındığı gündən başlayaraq 7 gün ərzində SATICI-ya göndərilir və zəmanət şərtləri daxilində lazımı təmir və ya əvəzetmə prosesini həyata keçirmək məqsədilə göndərmə xərcləri ALICI tərəfindən tutulmalıdır. Belə olan halda, əgər 7 günlük müddət başa çatırsa, ALICI məhsulu müvafiq xidmətə aparmalıdır. 

5.9- Bu müqavilə alıcı tərəfindən elektron qaydada təsdiq edildikdən sonra (üzvlük reallaşdıqdan sonra) ................ ünvana çatdıqdan sonra keçərlidir. Maddə -

6. SƏLAHİYYƏTLİ MƏHKƏMƏ. Bu müqavilənin həyata keçirilməsində Alıcının və ya Satıcının yaşayış yerində olan TICARƏT MƏHKƏMƏLƏRI Sənaye və Ticarət Nazirliyi tərəfindən elan edilmiş qiymətədək səlahiyyətlidir. Əgər sifariş elektron qaydada təsdiq edilərsə, ALICI bu müqavilənin bütün təminatlarını qəbul etmiş sayılır.

Prepared by  T-Soft E-Commerce.